_edited.jpg

הגולן צריך אותך!

שמירת הטבע בגולן היא מטרה ענקית ומורכבת מאוד - ולמרות הישגים רבים עד כה, עדיין אנו נתונים במחזור משמעותי של משאבים למימוש המטרה.

כאן תוכלו ממש לעזור לנו בשמירת הטבע בגולן!

אפשר גם בהעברה בנקאית

לחשבון "עמותת שומרי הגולן" בבנק לאומי (10) סניף 732, קצרין. מס' חשבון 02988828

לתרומה באמצעות פייפאל

לפני שנתיים התאגדנו תושבים מהגולן והקמנו את עמותת שומרי הגולן. את העמותה הקמנו מתוך הבנה שאם לא נתחיל לפעול יחד ועכשיו, הגולן האהוב יחווה בעשורים הקרובים שינויים מרחיקי לכת אשר ישנו את פניו ואופיו הקסום לנצח, ואף יכחידו את הטבע הייחודי אשר קיים אך ורק כאן. 

מאז ועד היום אנו פועלים במרץ במגוון אפיקים לשמירת הטבע והאופי הגולני בפעילות המתבססת על 100% התנדבות מלאה של עשרות חברות וחברים שפשוט אוהבים את הטבע הגולני, שנותנים ממרצם, מכישוריהם ומזמנם.

אבל, לצערנו זה לא מספיק. העולם והמדינה טסים קדימה ואנחנו מבינים שבכדי לעמוד במשימה אנו חייבים להגביר ולהרחיב את הפעילות שלנו. לכן פתחנו אפשרות לתמיכה כספית בעמותה.

 

הסיוע שלכם יתן בסיס כלכלי ראשוני שממנו נוכל לצמוח, להמשיך בפיתוח הארגון ולהגדיל את הפעילות למען הטבע הגולני הנפלא, תושבי הגולן, אזרחי ישראל והדורות הבאים. 

כל שקל שלכם הוא שקל לשמירת הטבע הגולני. סייעו לנו בתרומה חודשית ובהפצה לכל מי שתומך בפעילות שלנו ולכל מי שמאמין בעשייה החשובה, בכוונות הטובות ובדרך של שומרי הגולן.

אפשר גם בהעברה בנקאית

לחשבון "עמותת שומרי הגולן" בבנק לאומי (10) סניף 732, קצרין. מס' חשבון 02988828

לתרומה באמצעות פייפאל